CFO – Strøm Hansen, Nørresundby

strømhansen_sort

 

STILLINGEN ER BESAT!

Økonomichef

Business Intelligence, kobling af økonomi og forretning, personaleledelse, optimering af ERP-løsningen, igangværende arbejder

 

Som en del af topledelsen hos Strøm Hansen får du ansvaret for at videreudvikle og forme hele den administrative funktion på i alt 12 dygtige medarbejdere. Du skal have øje for den enkelte medarbejders særlige kvaliteter og kunne guide vedkommende til at blive og gøre sit bedste. Samtidigt skal du kunne anspore og videreudvikle det i forvejen gode samarbejde og fællesskab i afdelingen. Du skal naturligvis også sikre, at alle registreringer og opfølgninger håndteres korrekt og effektivt, så ledelsen til enhver tid kan få stillet rapporter og oversigter til rådighed. Du vil derudover få ansvaret for at bygge bro mellem det bagudrettede økonomimæssige syn og udviklingen af forretningen; og i den forbindelse forventes du at være økonomisk sparringspartner for ledelsen, når der drøftes nye projekter og/eller når der lægges langsigtede strategier.

Du får meget vide rammer; du bliver en del af den særlige kultur af ekspertise, erfaring og entusiasme hos Strøm Hansen – og du bliver en del af en unik virksomhed, der har sin rod i både solid, nordjysk fornuft og ægte pionérånd.

Konkret vil dit ansvar bl.a. omfatte:

  • Personaleansvar for økonomi- administrations- og IT-afdelingen på alle lokationer
  • Finansfunktionen herunder registreringer, årsregnskaber, månedsregnskaber og rapporter, budgettering og den løbende rapportering
  • At være økonomisk sparringspartner for ledelse og mellemledelse
  • Regnskabsfunktionen i forhold til vores norske aktiviteter, herunder regnskaber og momsafregning, kurssikring og øvrige kontakt med myndigheder
  • Telefonsystemet
  • At styre IT-afdelingen til optimal drift, tilpasning og løbende optimering
  • Forsikringer
  • Den løbende overvågning og opfølgning på alle igangværende arbejder
  • At være den drivende kraft i at procesoptimere arbejdsgange
  • Strategiimplementering i eget område og tovholder for resten

Du får:

Et stort ansvar i en særdeles veldrevet virksomhed og alle muligheder for at få indflydelse og for at vise dit værd. Du får mulighed for at foretage interessante og unikke koblinger mellem de økonomifaglige områder og discipliner og selve udviklingen af virksomheden. Du får et job, hvor du vil kunne vokse. Både fagligt og menneskeligt.

–    

Din personlighed:

Du véd, hvem du er og hvad, du står for. Derfor hviler du i dig selv. Du står stærkt på dine faglige kompetencer, og det ligger i din natur at etablere og fastholde kontakter og netværk; både internt og eksternt. Du arbejder proaktivt og udviklingsorienteret; du er detaljeorienteret og konstruktivt kritisk. Du trives med udfordringer, tænker fremad og er god til at se muligheder i det ”umulige”. Du kan dit ledelsesmæssige håndværk, og du er en person, for hvem et ord er et ord.

Din baggrund:

Du har en økonomisk uddannelse på kandidatniveau, og du er i dag ansat i en lignende stilling. Du har erfaring med entreprisekontrakter og igangværende arbejder, og har et rigtigt godt kendskab til den daglige gang i en projektorienteret virksomhed. Endelig har du solid erfaring med IT og med ERP-løsninger – herunder en dyb indsigt i sammenhængene og mulighederne både på IT- og forretningssiden.

Ansøgning

Send ansøgning og CV til konsulent Peter Fogh Nissen på peter@fonis.dk. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Peter (for en fortrolig samtale) på telefon 40 45 15 04. Af praktiske grunde bedes du undlade at kontakte Strøm Hansen direkte.

Tidsplan

Indledende interviews    frem til uge 15

Præsentation                 Uge 16

Kontrakt                        30.04.2018

Strøm Hansen er en landsdækkende automations- og installationsleverandør, der producerer højteknologisk avancerede el- og systemløsninger til nordiske virksomheder. Vi har 4 afdelinger i hhv. Nørresundby, Aarhus, Vejle og Glostrup, og beskæftiger ca. 230 ansatte. Vores primære forretningsområder er: El-service, Industriel Automation & IT, Entreprise, Trafikstyring, Airport, Alarmanlæg, Solceller og El-tavler.