Area Sales Manager – MediaConnect, Sjælland

mc_logo_sort

 

STILLINGEN ER BESAT!

Area Sales Manager – Sjælland

Hunter & Farmer – Attraktiv aflønning, med kundeplatform fra start

Du bliver ansvarlig for salget på Sjælland. Du vil fra starten få overdraget alle nuværende kunder i dit område, og du vil derudover skulle opdyrke nye kunder og samarbejdspartnere – så pleje af de bestående og opdyrkning af nye i en rigtig god balance. Du vil få ansvaret for alt, lige fra identifikation af kundeemner, den indledende kontakt, tilbudsgivning, kontraktforhandling, og til den meget vigtige opgave med at fastholde kunden også fremover.

Du vil blive koblet på et intensivt introduktionsforløb både hos MediaConnect i Struer og sammen med kolleger ude hos dine kommende kunder. Ambitionen er at få dig startet godt, så du får succes i jobbet – og succesen vil kunne ses på:

  • Dine evner til at drive salget selvstændigt på Sjælland
  • Den energi du lægger i dit arbejde – du starter hver dag fuld af energi og brænder for dialogen med dine kunder
  • Din evne til at igangsætte de nødvendige salgsaktiviteter for at nå de aftalte mål og resultater

       

For dig er denne stilling en fantastisk mulighed for at fortsætte det gode samarbejde med de mange kunder i dit område samtidig med, at du kan være med til at udbrede kendskabet til MediaConnects spændende produkter endnu mere. Du vil få stor indflydelse på resultaterne, og du vil blive honoreret med en god fast løn og en interessant provisionsordning ovenpå.

Kulturen og organisationen er flad og ubureaukratisk. I salgsafdelingen er der et godt sammenhold, og et stærkt fokus på at nå fantastiske resultater. Det har du lyst til at være en del af. Salgsarbejdet foregår velorganiseret, og du kan se mulighederne og fordelene ved en struktureret tilgang til salget.

Du er fuld af engagement og energi. Du drives af at levere og vise, at du kan – kort sagt er du en knaldhamrende dygtig sælger. Du arbejder kreativt, og du er god til at finde løsninger og veje igennem til ordren. Du har også en god forståelse for vigtigheden i at fastholde dine kunder, så ind imellem det nyskabende salg tager du gerne fat i dine gode faste kunder, for at høre hvordan de har det.

– 

Du har solid salgsmæssig erfaring med opsøgende løsningssalg fra software, digitale medier eller IT-branchen, og vil trives i salg af komplekse digitale løsninger indeholdende både software, grafiske ydelser, hardware/AV samt rådgivning. Du færdes hjemmevant hos alle typer af kunder – små, store, offentlige og private. Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men du har som udgangspunkt en rigtig god teknisk forståelse og fornemmelse for de teknologiske muligheder og begrænsninger.

Ansøgning

Målet er at have en aftale på plads inden udgangen af juli 2018 (gerne tidligere). Send derfor hurtigst muligt dit CV til FOGH NISSEN Management, Peter Fogh Nissen på peter@fonis.dk. Hus at mærke din mail ”Sjælland”.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Peter på telefon 40 45 15 04.


MediaConnect InfoSystemer er et digitalt softwareudviklings- og kommunikationshus, som gennem de seneste 15 år har arbejdet målrettet med at udvikle, designe og drive markedets bedste og mest innovative internetbaserede kommunikationsløsninger.

Vi kan tilbyde en komplet værktøjskasse af softwareværktøjer og platforme til udvikling og design af digitale kommunikationsløsninger herunder bl.a. infoskærme, møderumsstyring, interaktive selvbetjeningsløsninger, web-, intranet- og e-handelsløsninger, og mobile webapps. Vi servicerer i dag mere end 1000 kunder med over 10.000 skærme, og er blandt de førende leverandører på markedet.

MediaConnect InfoSystemer beskæftiger 17 medarbejdere, og råder inhouse over både grafiske- såvel som programmeringsmæssige og tekniske ressourcer. Vi kan således fungere som totalleverandør – lige fra ide og konceptudvikling til udvikling, implementering og brugertræning og efterfølgende support.

Se yderligere på www.mediaconnect.dk