Area Sales Manager – MediaConnect, Sjælland

mc_logo_sort

 

Area Sales Manager – Sjælland

Hunter & Farmer – Attraktiv aflønning – med kundeplatform fra start

Du bliver ansvarlig for salget på Sjælland. Du vil fra starten få overdraget alle de nuværende kunder i dit område, og du vil derudover skulle opdyrke nye kunder og samarbejdspartnere – så pleje af de bestående og opdyrkning af nye i en rigtig god balance. Du vil få ansvaret for alt, lige fra identifikation af kundeemner, den indledende kontakt, tilbudsgivning, kontraktforhandling, og til den meget vigtige opgave med at fastholde kunden også fremover.
      

For dig er denne stilling en fantastisk mulighed for at fortsætte det gode samarbejde med de mange kunder i dit område samtidig med, at du kan være med til at udbrede kendskabet til MediaConnects spændende produkter endnu mere. Du vil få stor indflydelse på resultaterne, og du vil blive honoreret med en god fast løn og en interessant provisionsordning ovenpå.

Kulturen og organisationen er flad og ubureaukratisk. I salgsafdelingen er der et godt sammenhold, og et stærkt fokus på at nå fantastiske resultater. Det har du lyst til at være en del af. Salgsarbejdet foregår velorganiseret, og du kan se mulighederne og fordelene ved en struktureret tilgang til salget.
   

Du er fuld af engagement og energi. Du drives af at levere og vise, at du kan – kort sagt er du en knaldhamrende dygtig sælger. Du arbejder kreativt, og du er god til at finde løsninger og veje igennem til ordren. Du har også en god forståelse for vigtigheden i at fastholde dine kunder, så ind imellem det nyskabende salg tager du gerne fat i dine gode faste kunder, for at høre hvordan de har det.
   

Du har solid salgsmæssig erfaring med løsningssalg fra AV-branchen eller med salg af IT-løsninger. Du færdes hjemmevant hos alle typer af kunder – små, store, offentlige og private. Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men du har som udgangspunkt en rigtig god teknisk forståelse og fornemmelse for de teknologiske muligheder og begrænsninger.
   

Ansøgning
Målet er at have en aftale på plads inden udgangen af november 2017. Send derfor hurtigst muligt dit CV til FOGH NISSEN Management, Peter Fogh Nissen på peter@fonis.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Peter på telefon 40 45 15 04.

OBS: MediaConnect vil ikke få kendskab til dit CV før senere i processen – og udelukkende efter aftale med dig

 


MediaConnect InfoSystemer er et digitalt softwareudviklings- og kommunikationshus, som gennem de seneste 14 år har arbejdet målrettet med at udvikle, designe og drive markedets bedste og mest innovative internetbaserede kommunikationsløsninger.

Vi kan tilbyde en komplet værktøjskasse af softwareværktøjer og platforme til udvikling og design af digitale kommunikationsløsninger herunder bl.a. infoskærme, møderumsstyring, interaktive selvbetjeningsløsninger, web-, intranet- og e-handelsløsninger, og mobile webapps. Vi servicerer i dag mere end 600 kunder med over 6000 skærme, og er blandt de førende leverandører på markedet.

MediaConnect InfoSystemer beskæftiger 17 medarbejdere, og råder inhouse over både grafiske- såvel som programmeringsmæssige og tekniske ressourcer. Vi kan således fungere som totalleverandør – lige fra ide og konceptudvikling til udvikling, implementering og brugertræning og efterfølgende support.

Se yderligere på www.mediaconnect.dk